Розвиток мови дитини. Ігри і вправи для розвитку мови

Чим багатіше і правильніше мова дитини, тим легше йому висловлювати свої думки, тим ширше його можливості по-знать дійсність, повноцінніше майбутні взаимоотно-шения з дітьми і дорослими, його поведінка, а, отже, і його особа в цілому. І навпаки, неясна мова дитини дуже утруднить його взаємовідносини з людьми і неред-ко накладає важкий відбиток на його характер.

У 5-б років діти, недостат-ки розмови, що мають, хворобливо відчувають їх, стають застенчи-вими, замкнутими, а деякі і дратівливими. У таких дітей можна спостерігати прояв агресії по відношенню до однолітків, а іноді і до дорослих.

Наше завдання – виховання повноцінної особи. Для цього необхідно створити умови для вільного спілкування дитини з колективом. Зробити все для того, щоб діти можливо раніше добре опанували рідну мову, говорили правильно і красиво.

У сім’ї дитини розуміють з півслова, і він не испити-вает особливих незручностей, якщо мова його недосконала. Посте-пенно розширюється круг зв’язків дитини з навколишнім світом, і дуже важливо, щоб його розуміли і однолітки, і дорослі. Тому, чим раніше ви навчите дитину говорити правильно, тим вільніше він почуватиме себе в колективі.

Особливу значущість питання про чистоту мови приобре-тает з приходом дитини в школу. У школі недоліки мови можуть викликати неуспішність учня. З першого дня перебування в школі дитині прихо-дится широко користуватися мовою: відповідати в присут-ствии усього класу, ставити питання, читати вголос, і недоліки мови виявляються відразу.

Особливо важливе значення має правильне чисте про-изношение звуків і слів в період навчання дитини грамо-те, оскільки письмова мова формується на основі усної.

Між чистотою звучання дитячої мови і орфографи-ческой грамотністю встановлений тісний зв’язок. Молодші школярі пишуть переважно так, як вони гово-рят. Серед неуспішних школярів молодших класів відзначається великий відсоток дітей недорікуватих.

На що ж слід звертати увагу в организа-ции домашнього зайняття? Як правильно допомогти ребен-ку?

Недоліки вимови можуть бути результатом порушень у будові апарату артикуляції : от-клонения в розвитку зубів, неправильне расположе-ние верхніх зубів по відношенню до нижніх та ін. Что-би попередити дефекти мови, дуже важливо стежити за станом і розвитком зубочелюстной системи, вов-ремя звертатися за радами до стоматолога, усувати дефекти, лікувати зуби.

Особливу увагу слід звернути на слух. Слуху належить важлива роль в оволодінні дитиною мовою, в правильному і своєчасному засвоєнні звуків. Сли-ша мову, окремі слова, звуки, дитина починає і сам вимовляти їх. Навіть при незначному сниже-нии слуху він втрачає можливість нормально воспри-нимать мова. Тому батькам дуже важливо звертати увагу на розвиток слуху малюка. Необхідно обе-регать слух дитини від постійних сильних звукових дій(включені на повну гучність радіо, телевізор), а при захворюваннях органів слуху своєчасно лікувати їх, і не домашніми засобами, а в медичних установах.

Батьки повинні берегти ще незміцнілий голосовий апарат дитини, не допускати надмірно гучної мови, особливо в холодну погоду, привчати дихати через ніс, попереджати хронічну нежить.

Дорослі повинні допомогти дитині оволодіти правильним звукопроизношением, але не слід форсувати мовний розвиток. Шкідливо навантажувати малюка складним мовним матеріалом, примушувати повторювати незрозумілі йому слова, заучувати складні за формою, змісту і об’єму вірша, учити правильно, вимовляти звуки, які в силу непідготовленості апарату артикуляції йому ще не доступні(наприклад, в 2-3 роки учити правильно, вимовляти шиплячі, звук р), читати художні твори, предназначен-ние дітям шкільного віку.

Дитина опановує мову по наслідуванню. Тому дуже важливо, щоб ви – дорослі стежили за своєю вимовою, говорили не кваплячись, чітко вимовляли усі звуки і слова.

Нерідко причиною неправильної вимови звуків є наслідування дитиною дефектної мови дорослих, старших братів, сестер, товаришів, з якими малюк часто спілкується.

Батькам варто звернути увагу і на те, що в спілкуванні з дитиною, особливо в ранньому і молодшому до-школьном віці, не можна підроблятися під детс-кую мову, вимовляти слова спотворено, вживати замість загальноприйнятих слів усічені слова або звуконаслідування(бибика, ляля і так далі), сюсюкати. Це лише гальмуватиме засвоєння звуків, затримуватиме сво-евременное оволодіння словником. Не сприяє розвитку мови дитини часте вживання слів з уменьши-тельними йди пестливими суфіксами, а також слів, недоступних для його розуміння або складних в звуко-слоговом відношенні. Якщо ваша дитина неправиль-но вимовляє які-небудь звуки, слова, фрази, не сле-дует передражнювати його, сміятися або, навпаки, хва-лить. Також не можна вимагати правильної вимови звуків в той період життя малюка, коли цей процес не закінчений.

Деякі недоліки в мові дітей, можливо, устра-нить тільки за допомогою фахівців, учителей-лого-педов. Але ряд недоліків усунути легко, і доступно і батькам. У сім’ї зазвичай поправляють дитину, коли він неправильно про-износит той або інший звук або слово, але роблять це не завжди вірно. До виправлення мовних помилок потрібно под-ходить дуже обережно. Не можна лаяти дитину за його погану мову і вимагати, щоб він негайно і вірно повторив важке для нього слово. Часто це призводить до того, що дитина взагалі відмовляється говорити, за-микается в собі. Виправляти помилки треба тактовно, доброзичливим тоном. Не слід повторювати непра-вильно вимовлене дитиною слово. Краще дати об-разец його вимови.

Займаючись з дитиною будинку, читаючи йому книгу, рас-сматривая ілюстрації, батьки нерідко пропонують йому відповісти на питання за змістом тексту, пере-сказать зміст казки(розповіді), відповісти, що зображено на картинці. Діти справляються з цими завданнями, але допускають мовні помилки. У цьому слу-чае не слід перебивати дитину, потрібно надати йому можливість закінчити висловлювання, а потім ука-зать на помилки, дати зразок.

Дуже часто діти ставлять нам різні питання. Иног-да на них важко знайти правильну відповідь. Але укло-няться від питань дитини не можна. В цьому випадку мож-но пообіцяти дати відповідь, коли дитина поїсть(погуля-ет, виконає яке-небудь завдання і т. п.), дорослий же за цей час підготується до розповіді. Тоді малюк по-лучит правильну інформацію, побачить в особі взрос-лого цікавого для себе співрозмовника і надалі прагнутиме до спілкування з ним.

У сім’ї для дитини необхідно створювати такі ус-ловия, щоб він випробовував задоволення від спілкування з дорослими, старшими братами і сестрами, полу-чал від них не лише нові знання, але і збагачував свій словниковий запас, вчився вірно будувати пропозиції, правильно і чітко вимовляти звуки і слова, интерес-но розповідати.

Ігри і вірші, вправи, які ви можете використати будинки, служать для вироблення правильної вимови, допомагають роздумувати над звуковим, смисловим, граматичним змістом слова, розвивати дрібну мускулатуру пальців, що сприяє підготовці руки дитини до листа.

Вправи для розвитку апарату артикуляції

Лопатка. Рот відкритий, широкий розслаблення мова лежить на нижній губі.

Раз-два-три-четире-пять

Ми йдемо, йдемо гуляти

Усі лопатки візьмемо

І в пісочницю підемо.

У мене лопатка –

Широка та гладка.

Чашка. Рот широко відкритий. Передній і бічний краї широкої мови підняті, але не торкаються зубів.

Ти любиш пити чай?

Тоді не позіхай!

Рот відкривай

Чашку діставай.

Стрілка. Рот відкритий. Вузька напружена мова висунена вперед.

Розкривай поширше за роти

І тягни мову вперед.

Раз, два, три, чотири, п’ять –

Стрілку виконуватимемо.

Динамічні вправи для мови

Конячка. Присосать мова до неба, клацнути язи-ком. Цокати повільно і сильно, тягнути під’язикову зв’язку.

Цок-цок-цок!

Ми усі сказали

Як конячки поскакали.

Ось конячки поскакали

Язичок, поцокай з нами

Ей, а де ж посмішка?

Зубки і прилипка.

Гармошка. Рот розкритий. Мова присосать до неба. Не відриваючи мову від неба, сильно відтягувати вниз ниж-нюю щелепу.

У Антошки є гармошка.

Пограй нам трішки.

Маляр. Рот відкритий. Широким кінчиком язика, як пензликом, ведемо від верхніх різців до м’якого неба.

Старанно фарбуємо: назад і вперед

Я посміхаюся, а мова не зрозуміє

Як тверде небо він пофарбує в строк?

Давайте пофарбуємо скоріш стелю!

Маляр квапився

І кисть відволік.

Смачне варення. Рот відкритий. Широкою мовою облизати верхню губу і прибрати мову углиб рота.

Ох, яка смакота!

Дуже смачне варення!

Мова широка поклади

І краї підведи.

Оближемо верхню губу –

Варення дуже я люблю.

Всім на диво

Смачне варення.

Хто любить варення

Робить рух –

Губу оближи

Язичок покажи.

Вправи для губ

Огорожа. Зуби зімкнуті. Верхні і нижні зуби голі. Губи розтягнуті в посмішці.

Посміхнися і ти

Покажи зубки міцні твої.

Ми пофарбуємо дощечки

І поставимо ось так.

За огорожею качки ходять

І кричать кря-кря!

Ширше за роти відкрили ми

Зуби показали

Губи розтягнули

У посмішці потонули.

Трубочка. Випинати губи вперед бочкою.

Чи-чи-чи, як сурмачі

Все потягнемо губочки

І покажемо трубочки.

Хоботок. Витягати зімкнуті губи вперед.

Подивіться, це хто? Це слоник з хоботком.

Вправи для пальчикової гімнастики

Будинок. Розлучені донизу паль-ци спираються на стіл.

Зайчик. Вказівний і середній пальці розлучені, безимян-ний і мізинець напівзігнуті і нахилені до великого.

Вказівний і середній пальці підняті вгору – це вушка; решта паль-ци зібрана в кулак – ту-ловище.

Комплекси пальчикової гімнастики(у іграх і вправах)

Будуємо будинок. Руки стислі в кулаки, великий палець піднятий вгору – це молоток. Впродовж усього вірша молоток забиває цвяхи(рух зверху вниз великим пальцем – спочатку прямим, потім зігнутим).

Дорослий читає вірші:

Цілий день тук та тук.

Лунає дзвінкий стук.

Молоточки стукають

Будуємо будиночок для зайчат.

Молоточки стукають

Будуємо будиночок для бельчат.

Цей будинок для білочок

Цей будинок для зайчиків.

Чукомина Н. В.

Вихователь АУ ДО Дитячого саду Берізка

Уватского муніципального району Тюменська обл., с. Уват.

Ігри на розвиток розмовної мови

Основу для таких ігор складає звичайна мова. Дитина отримує корисний досвід вільної і граматично правильної розмовної мови. Ігри корисні для стимуляції позитивних емоцій, якщо дитина відгородилася, замкнулася, образилася.

Умілі віршомази. Корисно звертатися до такої гри при образі на однолітка, брата або сестру.

Мирися, мирися, мирися і більше не бийся, а якщо битимешся, без друга тобі залишатися.

* Ей, рука, трясися, трясися, тільки більше не бийся.

* Розслабляйся рука, розслабляйся і більше не щипайся.

* Ой, рука приклеїлася! Руку відпускаю, за тулуб хапаю. Хороше називаєш, руку відпускаю.

Ігрові рими, що допомагають пережити почуття образи.

Геть образа – все одно ти забута

Біжи в двір, перелізь через огорожу

Сідай на коня, скачи від мене!

Розвиток граматичних здібностей дитини

Ці ігри допомагають розвивати у дітей граматичні здібності без зубріння букв алфавіту, без сумовитого читання складів по книжці.

Запам’ятовуємо букви. Мета: допомогти дитині запам’ятати букви алфавіту, спираючись на слухову, зорову, м’язову пам’ять.

* Дорослий обводить букву по контуру, називаючи її, а дитина штрихує букву олівцем або зафарбовує фарбами.

* Дорослий виводить контури задуманої букви в повітрі, дитина намагається вгадати і назвати її. Аналогічним чином дорослий малює букву на спині дитини.

* Буква виліплюється з пластиліну, конструюється з сірників, рахункових паличок, насіння.

* Дорослий з дитиною по черзі називають схожість якою – або букви з предметами з навколишнього світу.

Хованки з буквами. Мета: тренувати кмітливість, уяву, уміння дізнаватися в графічних контурах знайомі букви.

На аркуші паперу, на піску, на асфальті малюється нехитрий візерунок. Треба, уважно придивившись до нього, побачити в його лініях контура букв і показувати їх у візерунку по контуру по черзі.

Ігри з казками

У домашніх умовах в таких іграх можуть брати участь усі члени сім’ї.

Відгадай назву казки. Усі учасники по черзі кидають один одному м’яч і називають перше слово або склад задуманої казки. Той, хто упіймав м’яч, відгадує і вимовляє повну назву.

Сивко. Заюшкина. Коник. Бридкий. Мороз. Царівна. Гуси. Хлопчик. Червона. Крихточка. Дюй. Квіточка. Яскраво-червоний. Золотий. Бременські. Доктор.

Що зайве?

Один з гравців називає декілька слів, які зустрічаються в задуманій казці, а одне не відноситься до цієї казки. Інші гравці вгадують казку і називають зайве слово.

Ліса, заєць, хатинка, палац, собака, півень(казка Лиса і заєць).

Дід, бабка, внучка, ріпка, огірок(казка Ріпка).

Машенька, качки, Ванюша, Баба Яга, гуси – лебеді(казка Гуси – лебеді).

Емеля, старий, щука, сини, лебідь, Марья – царівна(казка По – щучьему веленью).

Старий, рибка, стара, пральна машина, корито( Казка про рибалку і рибку).

Казкова нісенітниця. Ця гра об’єднує усіх учасників, розвиває почуття гумору і у дорослих і у дітей, дає заряд радості, допомагає розрядити напруга, перемкнутися з монотонної справи.

За змістовну основу гри береться невелика за об’ємом казка, придумується ігрова модифікація. Цікавіше розігрувати казки, дії в яких повторюються неодноразово: Ріпка, Теремок, Ліса і заєць. Між учасниками розподіляються ролі, кожному персонажеві привласнюється чергова фраза, яку він вимовляє всякий раз по ходу казки після назви його персонажа.

Наприклад: казка Ріпка.

Зразковий набір чергових фраз для персонажів казки :

Ріпка – Вау!

Дід – Я вам покажу!

Бабка – Щоб тебе.

Внучка – Прикольний.

Жучка – Зараз заспіваю.

Кішка – Бубль гум.

Мишка – Виходь, підлий боягуз!.

Посадив дід(.) ріпку(.). Виросла ріпка(.) велика – превелика.

Став дід(.) ріпку(.) тягнути: тягне – потягне – витягнути не може.

Покликав дід(.) бабку(.). Бабка(.) за дідуся(.), дідусь(.) за ріпку(.) – тягнуть – потягнуть – витягнути не можуть.

Покликала бабка(.) внучку(.). Внучка(.) за бабка(.), бабка(.) за дідуся(.), дідуся(.) за ріпку(.) – тягнуть – потягнуть – витягнути не можуть.

Кликнула онучка(.) Жучкові(.). Жучка(.) за внучку(.), онучка(.) за бабку(.), бабка(.) за дідуся(.), дідуся(.) за ріпку(.) – тягнуть – потягнуть – витягнути не можуть. Кликнула Жучка(.) кішку(.). Кішка(.) за Жучку(.), Жучка(.) за внучку(.), онучка(.) за бабку(.), бабка(.) за дідуся(.), дідуся(.) за ріпку(.) – тягнуть- потягнуть – витягнути не можуть.

Кликнула кішка(.) мишку(.). Мишка(.) за кішку(.), кішка(.) за Жучку(.), Жучка(.) за внучку(.), онучка(.) за бабку(.), бабка(.) за дідуся(.), дідуся(.) за ріпку(.) – тягнуть – потягнуть – витягнули ріпку(.)!

Веселе азбуковедение

Ця група ігор допомагає дітям дізнатися багато нового з життя слів, поповнити словниковий запас, знання про мову.

Гра з м’ячем Скажи навпаки.

Зима – літо. Жара – холод. Правда – брехня. Багач – бідняк. Горький – солодкий. Корисний – шкідливий.

Чарівна паличка феї Словарини

Для гри потрібна чарівна паличка. Один кінець палички зменшує, а інший – збільшує.

Дорослий гравець називає слово, потім торкається одного з дітей паличкою. Дитина називає це слово або зменшувальним, або збільшуючим залежно від кінця палички, якій доторкнулися до дитини.

Будинок – будиночок – будинок. Міст – місток – мостище. Дощ – дощик – дождище. Кіт – котик – котище.

Автор: Кругових Маргарита Олександрівна

Старший вихователь МАДОУ д/з №7 г.Ишима

Усі знають, яку важливу функцію в життєдіяльності че-ловеческого організму виконує дихання. Окрім своєї основ-ной фізіологічної функції, – здійснення газообміну, – дихання забезпечує ще і таку функцію, як мовне диха-ние. Мовне дихання(діафрагмальне) – основа звучної мови, джерело обра-зования звуків, голосу.

Механізм цього типу дихання закладений в нас природою спочатку. Це прадавній тип дихання, властивий усім теплокровним і на 90% усієї потреби в диханні здійснюється за рахунок його.

Основний м’яз, який приводить цей тип дихання в дію, – діафрагма. Вона розділяє черевну і грудну порожнині. При вдиху діафрагма розслабляється і, опускаючись, давить на черевні органи, які у свою чергу притискаються в черевній стінці, примушуючи її випинатися і округлятися. На видиху діафрагма скорочується, підтискає легені, а черевна стінка втягується. При цьому верхня частина грудної клітки залишаються без руху. Зовні це виглядає як дихання животом.

При корекції порушень мови виникає необхідність спеціально організовувати і розвивати мовне дихання, особливе значення придбавають дихальні вправи. Відповідна гімнастика спрямована на вироблення у дітей навичок правильного раціонального дихання, довільного управління процесом руху повітряного потоку.

Вправи для формування діафрагмального видиху

Дитина знаходиться в положенні лежачи на спині. Рука ребен-ка лежить на верхній частині живота(діафрагмальна область). Увага дитини звертається на те, що його живіт добре дихає. Можна покласти на живіт іграшку для привлече-ния уваги. Ця вправа триває в середньому 2-3 хвилини. Вправа повинна виконуватися без зусиль, щоб уникнути гіпервентиляції і підвищення м’язового тонусу.

Задуй свічку

Діти тримають смужки паперу на відстані близько 10 см від губ. Дітям пропонується повільно і тихо подути на свічку так, щоб полум’я свічки відхилилося. Логопед відмічає тих дітей, хто довше за усіх дув на свічку.

Лопнула шина

Початкове положення: діти розводять руки перед собою, изоб-ражая круг – шину. На видиху діти вимовляють повільно звук ш-ш-ш. Руки при цьому повільно схрещуються, так що права рука лягає на ліве плече і навпаки. Грудна клет-ка у момент видиху легко стискається. Займаючи початкове поло-жение, діти роблять мимоволі вдих.

Накачати шину

Дітям пропонують накачати шину, що лопнула. Діти стискають перед грудьми руки в кулаки, узявши уявну ручку насоса. Повільний нахил вперед супроводжується видихом на звук с-с-с. При випрямленні вдих робиться мимоволі.

Повітряна куля

Виконання вправи аналогічно вправі Лопну-ла шина, але під час видиху діти вимовляють звук ф-ф-ф.

Жук дзижчить

Початкове положення: руки підняти в сторони і немно-го відвести назад, немов крила. Видихаючи, діти вимовляють ж-ж-ж, опускаючи руки вниз. Займаючи початкове положення, діти роблять мимоволі вдих.

Ворона

Початкове положення: руки підняти через сторони вгору. Повільно опускаючи руки і присідаючи, діти вимовляють протяж-но К-а-а-а-р. Логопед хвалить тих ворон, які повільно спустилися з дерева на землю. Займаючи початкове положення, діти роблять мимоволі вдих.

Пилка дрів

Початкове положення: встати один проти одного парами, взятися за руки і імітувати розпилювання дрів : руки на себе – вдих, руки від себе – видих.

Дроворуб

Початкове положення: встати пря-мо, ноги трохи вужчий за плечі; на видиху скласти руки топори-ком і підняти вгору. Різко, немов під тяжкістю сокири, витягнуті руки на видиху опустити вниз, корпус накло-нить, дозволяючи рукам прору-бить простір між но-гами. Вимовити ух. По-вторить 6-8 разів.

Комарик

Початкове положення: сісти, нога-мі обхопивши ніжки стільця, руки поставити на пояс. Вдох-нуть, повільно повернути ту-ловище убік; на видиху показати, як дзвенить кома-рик – з-з-з; швидко вер-нуться в початкове положення. Новий вдих – і поворот в інший бік.

Автор: учитель-логопед Бєляєва Н. И.

МАДОУ Сладковский дитячий сад Казка

Джерело: Дитячі сади Тюменської області


Для дбайливих мам та татусів

Опубліковано у Заохочення дітей. Додати до закладок постійне посилання.